'Ονομα: 

Δήμητρα

Πατρώνυμο: 

Καριοφύλλης

Επώνυμο: 

Γκιμπιρίτη-Καρατζιά

Ιδιότητα: 

Διοικητικό Προσωπικό

Μονάδα: 

Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σέρρες)