'Ονομα: 

Χριστίνα

Πατρώνυμο: 

Δημήτριος

Επώνυμο: 

Ευαγγελινού

Ιδιότητα: 

Καθηγήτρια

Μονάδα: 

Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σέρρες)