'Ονομα: 

Γρηγόριος

Πατρώνυμο: 

Πασχάλης

Επώνυμο: 

Πασχαλίδης

Ιδιότητα: 

Καθηγητής

Μονάδα: 

Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας