'Ονομα: 

Βασιλική

Πατρώνυμο: 

Κωνσταντίνος

Επώνυμο: 

Αγκαθίδου

Ιδιότητα: 

Διοικητικό Προσωπικό

Μονάδα: 

Κοσμητεία Παιδαγωγικής Σχολής