'Ονομα: 

Χριστοδούλα

Πατρώνυμο: 

Χριστόφορος

Επώνυμο: 

Μητακίδου

Ιδιότητα: 

Καθηγήτρια

Μονάδα: 

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης