'Ονομα: 

Γεώργιος

Πατρώνυμο: 

Δημήτριος

Επώνυμο: 

Γρόλλιος

Ιδιότητα: 

Καθηγητής

Μονάδα: 

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης