'Ονομα: 

Απόστολος

Πατρώνυμο: 

Γεώργιος

Επώνυμο: 

Παπαγιαννάκης

Ιδιότητα: 

Επίκουρος Καθηγητής

Μονάδα: 

Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης