'Ονομα: 

Γεώργιος

Πατρώνυμο: 

Αναστάσιος

Επώνυμο: 

Τσουλφάς

Ιδιότητα: 

Αναπληρωτής Καθηγητής

Μονάδα: 

Τμήμα Ιατρικής