'Ονομα: 

Πολυχρόνης

Πατρώνυμο: 

Νικόλαος

Επώνυμο: 

Αντωνίτσης

Ιδιότητα: 

Επίκουρος Καθηγητής

Μονάδα: 

Τμήμα Ιατρικής