'Ονομα: 

Γεώργιος

Πατρώνυμο: 

Αθανάσιος

Επώνυμο: 

Βατζιάς

Ιδιότητα: 

Επίκουρος Καθηγητής

Μονάδα: 

Τμήμα Γεωπονίας