'Ονομα: 

Βασίλειος

Πατρώνυμο: 

Σωτήριος

Επώνυμο: 

Κουλούντζος

Ιδιότητα: 

Ειδικό Τεχνικό και Εργαστηριακό Προσωπικό

Μονάδα: 

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης