'Ονομα: 

Βενετία

Πατρώνυμο: 

Νικόλαος

Επώνυμο: 

Αποστολίδου

Ιδιότητα: 

Καθηγήτρια

Μονάδα: 

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης