'Ονομα: 

Μαρία

Πατρώνυμο: 

Ευάγγελος

Επώνυμο: 

Ράντζου

Ιδιότητα: 

Επίκουρη Καθηγήτρια

Μονάδα: 

Τμήμα Θεολογίας