'Ονομα: 

Παρθένα

Πατρώνυμο: 

Γεώργιος

Επώνυμο: 

Εφραιμίδου

Ιδιότητα: 

Διοικητικό Προσωπικό

Μονάδα: 

Τμήμα Μουσικών Σπουδών