'Ονομα: 

Βασίλειος

Πατρώνυμο: 

Κωνσταντίνος

Επώνυμο: 

Κούβαρης

Ιδιότητα: 

Ειδικό Τεχνικό και Εργαστηριακό Προσωπικό

Μονάδα: 

Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης