'Ονομα: 

Μαριάννα

Πατρώνυμο: 

Γεώργιος

Επώνυμο: 

Τζεκάκη

Ιδιότητα: 

Καθηγήτρια

Μονάδα: 

Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης