'Ονομα: 

Μαρία

Πατρώνυμο: 

Δημήτριος

Επώνυμο: 

Χατζηπαράσχη

Ιδιότητα: 

Ειδικό Τεχνικό και Εργαστηριακό Προσωπικό

Μονάδα: 

Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης