'Ονομα: 

Κωνσταντίνος

Πατρώνυμο: 

Αλέξανδρος

Επώνυμο: 

Τσιούμης

Ιδιότητα: 

Καθηγητής

Μονάδα: 

Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης