'Ονομα: 

Ζωή

Πατρώνυμο: 

Αριστείδης

Επώνυμο: 

Μπαμπλέκου

Ιδιότητα: 

Καθηγήτρια

Μονάδα: 

Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης