'Ονομα: 

Κωνσταντίνα

Πατρώνυμο: 

Γεώργιος

Επώνυμο: 

Δογάνη

Ιδιότητα: 

Επίκουρη Καθηγήτρια

Μονάδα: 

Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης