'Ονομα: 

Χρήστος

Πατρώνυμο: 

Αθανάσιος

Επώνυμο: 

Αραμπατζής

Ιδιότητα: 

Καθηγητής

Μονάδα: 

Τμήμα Θεολογίας