Διευθυντής: 

Νικόλαος Καραμπετάκης Καθηγητής

Γραμματεία: 

Μαρία Τσιτσιλιάνου