Διευθυντής: 

Νικόλαος Μαλισιόβας Ομότιμος Καθηγητής

Τ: 

+30 2310 999015

F: 

+30 2310 999019