Διευθυντής: 

Ιωάννης Κύρκος Καθηγητής

Τ: 

+30 2313 323702

F: 

+30 2310 991564