Αγαπητά μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας,

Σας κοινοποιούμε ενημερωτικό σημείωμα της Διεύθυνσης Μηχανοργάνωσης  σχετικά με το νέο ηλεκτρονικό σύστημα ενημέρωσης των εργαζομένων του Α.Π.Θ. για τις μηνιαίες αποδοχές τους «ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ONLINE», για ενημέρωσή σας.

Οι Πρυτανικές Αρχές,

Ιωάννης Α. Μυλόπουλος, Πρύτανης ΑΠΘ
Ιωάννης Δ. Παντής,  Αναπληρωτής  Πρύτανη (Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης)
Δέσπω Αθ. Λιάλιου, Αναπληρώτρια Πρύτανη (Αντιπρύτανις Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού)
Σοφία Α. Κουίδου-Ανδρέου, Αναπληρώτρια Πρύτανη (Αντιπρύτανις Έρευνας)

---------------

Αγαπητά μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας,

Σας ενημερώνουμε ότι τέθηκε σε λειτουργία νέο σύστημα ενημέρωσης των εργαζομένων του Α.Π.Θ. για τις μηνιαίες αποδοχές τους.

Για να ενημερωθείτε για το νέο ηλεκτρονικό σύστημα και για τη  λειτουργία του, επισκεφτείτε το σύνδεσμο https://payroll.auth.gr/.  Για την είσοδο στο νέο σύστημα  χρησιμοποιείτε το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό πρόσβασης  (password) του ιδρυματικού σας λογαριασμού. Όσοι δεν έχουν ιδρυματικό λογαριασμό μπορούν να αποκτήσουν μέσω του Κέντρου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Η εφαρμογή, για λόγους ασφαλείας, είναι προσβάσιμη μόνο από ηλεκτρονικό υπολογιστή που ανήκει στο δίκτυο του ΑΠΘ.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνεστε:

-για οικονομικά θέματα, στο Τμήμα Μισθοδοσίας, admin-tmi@auth.gr
-για τεχνικά θέματα που αφορούν στην εφαρμογή, στη Δ/νση Μηχανοργάνωσης admin-dmi@auth.gr
-για θέματα ιδρυματικού λογαριασμού, στο Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, τηλ. 2310  999000, e-mail: support@auth.gr

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Μηχανοργάνωσης

Κορνηλία Σκαρπέτα

Προέλευση Ανακοίνωσης Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης στις 17/04/2013 @ 14:53