Οι εγγραφές θα διεξαχθούν από 11 έως 27 Σεπτεμβρίου 2013 για τις παρακάτω κατηγορίες:

1. Εισαγόμενοι-Επιτυχόντες με τις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕΛ & ΕΠΑΛ-Β' ή ΕΠΑΛ-Α'.
2. Εισαγόμενοι-Επιτυχόντες Έλληνες Πολίτες της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης.
3. Εισαγόμενοι-Επιτυχόντες Αλλοδαποί-Αλλογενείς και Απόφοιτοι Λυκείων ή Αντιστοίχων Σχολείων Κρατών-Μελών της Ε.Ε. μη Ελληνικής Καταγωγής
4. Επιτυχόντες από ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ με διάκριση σε επιστημονικές Ολυμπιάδες.

Μπορείτε να πληροφορηθείτε αναλυτικά τα δικαιολογητικά για την κάθε κατηγορία εδώ.

Τις ώρες και τον χώρο εγγραφών σε Τμήματα/Σχολών μπορείτε να τις πληροφορηθείτε εδώ.

 

Συνημμένα αρχεία
Προέλευση Ανακοίνωσης Τμήμα Σπουδών στις 06/09/2013 @ 14:51