Το Κέντρο Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών θα προσφέρει για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, σε προπτυχιακούς φοιτητές-τριες του Α.Π.Θ. δωρεάν μαθήματα γαλλικής γλώσσας κατά το χρονικό διάστημα από 12 Οκτωβρίου 2015 έως 27 Μαΐου 2016.

Στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων στη γαλλική γλώσσα (επίπεδα Α1-Α2-Β1).

Θα δημιουργηθούν 2 Τμήματα/επίπεδο από φοιτητές/τριες των Σχολών:

Θετικών Επιστημών, Νομικής, Οικονομικών & Πολιτικών Επιστημών, Επιστημών Υγείας, Πολυτεχνική, Παιδαγωγική, Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Γεωπονίας, Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος.

Όσοι φοιτητές και όσες φοιτήτριες ενδιαφέρονται, καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή συμπληρώνοντας τη σχετική online αίτηση, η οποία βρίσκεται στον ιστότοπο του ΚΔΞΓ http://www.lance.auth.gr (στις ανακοινώσεις).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων  8 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 12:00 μ.

Πληροφορίες-επικοινωνία

E: 

Τ: 
2310995165
Συνημμένα αρχεία
Προέλευση Ανακοίνωσης στις 02/10/2015 @ 14:48