Το Κέντρο Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών θα προσφέρει για το χειμερινό εξάμηνο 2015, σε φοιτητές-τριες του Α.Π.Θ. οι οποίοι ενδιαφέρονται να φοιτήσουν σε γερμανόφωνα πανεπιστήμια, δωρεάν το μάθημα «Συγγραφή ακαδημαϊκών εργασιών στη γερμανική γλώσσα».

Περιγραφή μαθήματος και στόχοι

Στο μάθημα διδάσκονται οι βασικοί κανόνες, οι τεχνικές γραφής και τα γλωσσικά μέσα που απαιτούνται με στόχο τη συγγραφή ακαδημαϊκών εργασιών στη γερμανική γλώσσα. Παρουσιάζονται ο στόχος, οι  αρχές της επιστημονικής γραφής, τα είδη κειμένων και η χρήση παραθεμάτων και βιβλιογραφικών παραπομπών. Επίσης παρουσιάζονται και επεξηγούνται τα στάδια οργάνωσης, σχεδιασμού και δομής της εργασίας ως προς το περιεχόμενο, τη μορφή και το ύφος. Θα γίνονται πρακτικές ασκήσεις.

 Οι  στόχοι του μαθήματος  είναι:

  • η εξοικείωση των φοιτητών με μεθόδους και τεχνικές γραφής  ακαδημαϊκών εργασιών στη γερμανική γλώσσα.
  • η ανάπτυξη της δεξιότητας παραγωγής γραπτού επιστημονικού λόγου στη γερμανική γλώσσα.
    Όσοι φοιτητές/τριες ενδιαφέρονται, καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή συμπληρώνοντας τη σχετική online αίτηση, η οποία βρίσκεται στον ιστότοπο του ΚΔΞΓ http://www.lance.auth.gr (στις ανακοινώσεις).

    Θα επιλεγούν 30 φοιτητές με σειρά προτεραιότητας.

  • Προθεσμία υποβολής αιτήσεων  12 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 12:00 μ.
Συνημμένα αρχεία
Προέλευση Ανακοίνωσης Κέντρο Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών στις 06/10/2015 @ 16:23