Η Πανεπιστημιακή Φοιτητική Λέσχη Α.Π.Θ. σας ενημερώνει ότι η σίτιση των φοιτητών στις εγκαταστάσεις της Θέρμης,  αρχίζει σήμερα 7 Οκτωβρίου 2015.

Ώρες Λειτουργίας: 13:30-15:30

Προέλευση Ανακοίνωσης στις 07/10/2015 @ 13:03