Το πρόγραμμα Erasmus Mundus “PUEDES” προσφέρει ευκαιρίες μετακίνησης σε προπτυχιακούς φοιτητές,  υποψήφιους διδάκτορες και μεταδιδακτορικούς ερευνητές.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω του ιστοτόπου του προγράμματος και η προθεσμία υποβολής είναι η 1η Μαρτίου 2016.

Διεύθυνση ιστοτόπου: http://www.puedes.eu/inicio

Πληροφορίες: Σοφία Φούρλαρη, eurep-projects@auth.gr, 2310 – 995291

Πληροφορίες για τα προγράμματα Erasmus Mundus:

http://www.eurep.auth.gr/index.php?lang=el&rm=5&mn=120

Προέλευση Ανακοίνωσης στις 08/10/2015 @ 12:27