Το Κέντρο Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών στο πλαίσιο των δωρεάν μαθημάτων του θα προσφέρει για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, σε προπτυχιακούς φοιτητές-τριες του Α.Π.Θ. δωρεάν μαθήματα γερμανικής γλώσσας  επιπέδου Α2 κατά το χρονικό διάστημα από 19 Οκτωβρίου 2015 έως 27 Μαΐου 2016.

Στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων στη γερμανική γλώσσα.

Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι απαραίτητη και ανελλιπής (τουλάχιστον το 80% των συνολικών ωρών παρακολούθησης). Στο τέλος κάθε εξαμήνου θα διενεργούνται εξετάσεις επίδοσης. Θα αποδοθούν 2 πιστωτικές μονάδες  (ECTS)/εξάμηνο. 

Στο τέλος του προγράμματος θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης.

Όσοι φοιτητές και όσες φοιτήτριες ενδιαφέρονται, καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή συμπληρώνοντας τη σχετική online αίτηση, η οποία βρίσκεται στον ιστότοπο του ΚΔΞΓ http://www.lance.auth.gr (στις ανακοινώσεις).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων  13 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 12:00 μ.

Θα δημιουργηθούν 2 τμήματα 30 ατόμων/τμήμα. Προτεραιότητα θα δοθεί στους φοιτητές που ολοκλήρωσαν επιτυχώς το μάθημα γερμανικής γλώσσας Α1 του ΚΔΞΓ κατά το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015.

Συνημμένα αρχεία
Προέλευση Ανακοίνωσης Κέντρο Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών στις 08/10/2015 @ 13:05