Στο πλαίσιο της Δομής Δια Βίου Μάθησης του Α.Π.Θ. το Κέντρο Σεξουαλικής και  Αναπαραγωγικής Υγείας του Α.Π.Θ. (ΚΕΣΑΥ) οργανώνει για δεύτερη φορά κύκλο σεμιναρίων Κλινικής σεξολογίας που απευθύνεται σε ιατρούς. 

Πληροφορίες-επικοινωνία
Συνημμένα αρχεία
Προέλευση Ανακοίνωσης στις 09/10/2015 @ 14:31