Στο πλαίσιο της Δομής Δια Βίου Μάθησης του Α.Π.Θ. θα υλοποιηθεί κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 (εαρινή περίοδος) Πρόγραμμα Επιμόρφωσης με τίτλο «Δημιουργική Γραφή και Εκπαίδευση».

Πληροφορίες-επικοινωνία
Συνημμένα αρχεία
Προέλευση Ανακοίνωσης Επιτροπή Προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης (Δια Βίου Μάθησης) στις 11/01/2016 @ 15:00