Στο πλαίσιο της Δομής Δια Βίου Μάθησης και Εκπαίδευσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης υλοποιείται για τρίτη φορά το Πρόγραμμα Εξ Αποστάσεως Επιμόρφωσης με τίτλο «Η γλώσσα των ελληνικών λειτουργικών κειμένων της Ορθοδόξου Εκκλησίας».

Πληροφορίες-επικοινωνία
Συνημμένα αρχεία
Προέλευση Ανακοίνωσης Επιτροπή Προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης (Δια Βίου Μάθησης) στις 11/01/2016 @ 15:02