Η  Γενική Γραμματεία  Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) και η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΥΔΕ/ΕΤΑΚ), δίνουν δυναμικό παρών και φέτος στην 81η  ΔΕΘ, φιλοξενώντας στο περίπτερό τους πρωτοποριακά ερευνητικά αποτελέσματα των εποπτευόμενων ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων, όπως και καινοτόμα προϊόντα της αποτελεσματικής συνεργασίας της ελληνικής ερευνητικής και ακαδημαϊκής κοινότητας με τις επιχειρήσεις.

Η ΓΓΕΤ, επιτυγχάνοντας εντυπωσιακά ποσοστά απορροφητικότητας ευρωπαϊκών κονδυλίων (και ιδίως του ΕΣΠΑ 2007 -2013), προωθεί με συνέπεια τη συνεργασία ερευνητικών ιδρυμάτων, πανεπιστημίων και επιχειρήσεων, συμβάλλοντας στην  ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας τους και στη βελτίωση του οικονομικού και κοινωνικού περιβάλλοντος στη χώρα.

Μέσα από προβολές και παρουσιάσεις, διαδραστικά ψηφιακά εκθέματα, διαδικτυακές εφαρμογές και παιχνίδια, οι επισκέπτες θα έρθουν σε επαφή με τον κόσμο της έρευνας και της τεχνολογίας στους τομείς της Πληροφορικής και των Υπολογιστικών Επιστημών, της Ιατρικής-Βιοϊατρικής, των Φυσικών Επιστημών, της Θαλάσσιας Έρευνας, της Μοριακής Βιολογίας, της Ενέργειας.

Ειδικότερα, οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με ερευνητικά αποτελέσματα, τα οποία σχετίζονται με:

 • Ρομποτικά συστήματα συναρμολόγησης
 • Ψηφιακή ανάλυση των συνθηκών σε εργασιακά περιβάλλοντα
 • Έλεγχο της επιβάρυνσης του πληθυσμού από ακτινοβολίες
 • Διαχείριση γεωδυναμικών φαινομένων, όπως το τσουνάμι
 • Αμυντικές περιβαλλοντικές και βιομηχανικές εφαρμογές
 • Ιατρικές διαγνωστικές εφαρμογές και γονιδιακή μοριακή ανάλυση
 • Αυτοματοποιημένες διαδικασίες για την αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας
 • Εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης στην υγεία, την εργασία και την κατάρτιση
 • Εξοπλισμό που αξιοποιείται σε αποστολές στο Διάστημα
 • Ανάλυση και ανάδειξη συγκεκριμένων περιόδων της ιστορίας
 • Ψηφιακές εκπαιδευτικές υπηρεσίες και τεχνολογίες ανάδειξης πολιτιστικών θεμάτων
 • Εξειδικευμένες τεχνολογίες για τη θαλάσσια έρευνα
 • Βελτίωση της οδικής κυκλοφορίας στις πόλεις

Τα εγκαίνια του εκθεσιακού χώρου της ΓΓΕΤ και ΕΥΔΕ/ΕΤΑΚ θα λάβουν χώρα το Σάββατο 10 Σεπτεμβρίου και ώρα 15:00μ.μ. με ελεύθερη ανοικτή συζήτηση μεταξύ των παρευρισκομένων.

Αμέσως μετά, διοργανώνεται σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού, Ανοιχτή Ημερίδα με τίτλο: «Έρευνα και καινοτόμος επιχειρηματικότητα: Η νέα προσέγγιση και το ΕΣΠΑ 2014-2020», στον κεντρικό χώρο εκδηλώσεων του Περιπτέρου 15, ώρα 16:00 – 17:30.

Στο πλαίσιο των παράλληλων εκδηλώσεων της ΔΕΘ, το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας ΝΟΗΣΙΣ διοργανώνει την έκθεση ΙΔΕΑ-Αρχαία Ελληνική Επιστήμη και Τεχνολογία, τα εγκαίνια της οποίας θα πραγματοποιήσει την Κυριακή 11 Σεπτεμβρίου και ώρα 10.30π.μ., ο Αναπληρωτής Υπουργός Έρευνας και Καινοτομίας του ΥΠΠΕΘ, Κώστας Φωτάκης.

Συνημμένα αρχεία
Προέλευση Ανακοίνωσης στις 07/09/2016 @ 16:57