Το Τμήμα Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

εκφράζει τη βαθειά του θλίψη για την εις Κύριον εκδημία της 
Αναπλ. Καθηγήτριας Μαρίας Καζαμία-Τσέρνου

Τιμώντας τη μνήμη της, το Τμήμα

Ψ η φ ί ζ ε ι

         -Να εκφραστούν συλλυπητήρια στην οικογένειά της

         -Να παραστούν ο Πρόεδρος και τα μέλη του Τμήματος στην εξόδιο Ακολουθία

         -Αντί στεφάνων και λουλουδιών να σταλούν, κατά επιθυμία της εκλιπούσης, χρήματα στην Ορθόδοξη

          Εξωτερική Ιεραποστολή

         -Να δημοσιευθεί το παρόν Ψήφισμα στον ημερήσιο Τύπο

 

Προέλευση Ανακοίνωσης Τμήμα Θεολογίας στις 09/09/2016 @ 21:52