Το πρόγραμμα Erasmus Mundus “MEDEA” προσφέρει ευκαιρίες μετακίνησης σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες από τα Τμήματα Ιατρικής, Οδοντιατρικής και Φαρμακευτικής του ΑΠΘ.

Προσφέρονται υποτροφίες και έξοδα μετακίνησης.

Χώρες/Ιδρύματα προς τις οποίες υπάρχει δυνατότητα μετακίνησης: http://www.ema2-medea.com/index.php/partnerships/enpi-partners

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω του ιστοτόπου του προγράμματος και η προθεσμία υποβολής είναι η 21η Οκτωβρίου 2016.

Διεύθυνση ιστοτόπου: http://www.ema2-medea.com/

Πληροφορίες: Σοφία Φούρλαρη, Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων,  eurep-projects@auth.gr, 2310 – 995291

Προέλευση Ανακοίνωσης στις 14/09/2016 @ 12:53