Το Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων ανακοινώνει την 3η  Πρόσκληση για μετακινήσεις στο πλαίσιο του Erasmus+ International Credit Mοbility για το  Ακαδημαϊκό Έτος 2016-2017 που αφορούν σε Προσωπικό για Διδασκαλία και Επιμόρφωση.

Οι μετακινήσεις θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι και το τέλος Μαΐου 2017. Για τις μετακινήσεις παρακαλούμε συμβουλευτείτε τους πίνακες με τις διαθέσιμες κινητικότητες όπως προέκυψαν μετά από την 2η Πρόσκληση.
Θα θέλαμε να τονίσουμε ότι τα δύο προγράμματα Erasmus+ και Erasmus+ International είναι δύο ανεξάρτητα προγράμματα. Ωστόσο, η διαδικασία αιτήσεων καθώς και η επιλογή για το Erasmus+ International είναι ίδια με αυτή του προγράμματος Erasmus+. 

Περίοδος υποβολής αιτήσεων Erasmus+ International:

3/10/2016 – 15/11/2016

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας: https://eurep.auth.gr/el

Πληροφορίες:

Μαρία Μυλωνά, τηλ. 2310 995302
Σοφία Φούρλαρη, τηλ. 2310 995291
E-maileurep-projects@auth.gr  (με την κατάλληλη ένδειξη στο θέμα: Μετακίνηση Προσωπικού) 

 

Προέλευση Ανακοίνωσης Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων στις 04/11/2016 @ 11:31