Η Επιτροπή Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας (ΕΚΠΥ) του Α.Π.Θ. καλεί όσα από τα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας (μόνιμους υπαλλήλους, ΙΔΑΧ, ΕΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, μέλη ΔΕΠ, Συμβασιούχους Ορισμένου Χρόνου, Εργολαβικούς Υπαλλήλους Α.Π.Θ.), ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν 7ωρο Σεμινάριο  Πρώτων Βοηθειών, το οποίο  θα πραγματοποιείται στο  Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο σύμφωνα με το επισυναπτόμενο Πρόγραμμα, να  δηλώσουν συμμετοχή στην κα Ε. Παταζιού στα γραφεία της ΕΚΠΥ (ισόγειο Κτιρίου Διοικήσεως ΑΠΘ ή στο τηλ. 2310 991376 ή στο email. socialcom@ad.auth.gr).

Το όλο εγχείρημα διοργανώνεται και καλύπτεται από την Επιτροπή Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας Α.Π.Θ. και την  Ομάδα Διαχείρισης και Αντιμετώπισης Καταστροφών του Α.Π.Θ. Το σεμινάριο θα αποτελείται από 7  συνολικές ώρες εκπαίδευσης στις πρώτες βοήθειες. Οι τέσσερεις  από αυτές θα αφορούν θεωρία και οι τρεις πρακτική εφαρμογή στα θέματα πρώτων βοηθειών, τα οποία θα αναπτυχθούν.

Οι χώροι στους οποίους θα πραγματοποιείται το σεμινάριο βρίσκονται στο Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο. Ο αριθμός των εκπαιδευομένων δεν μπορεί  να είναι πάνω από 24 άτομα. (η συμμετοχή θα γίνεται με δήλωση των ενδιαφερομένων και κατά σειρά προτεραιότητας). Η κάθε ομάδα θα ολοκληρώνει την εκπαίδευσή της σε δύο συνεχόμενες Παρασκευές, την πρώτη θα κάνει την θεωρητική εκπαίδευση και την δεύτερη την πρακτική άσκηση (την Παρασκευή 25.11.2016 θα πραγματοποιηθεί το θεωρητικό μέρος και την Παρασκευή 2.12.2016 το πρακτικό μέρος).

1η Παρασκευή – Θεωρητικό μέρος
Ώρες : 12:00 μ. – 16:00 μ.μ

Καπουκρανίδου Δ.

Δερματολόγος – Αφροδισιολόγος,  Αναπλ Καθηγήτρια Φυσιολογίας Ιατρικού Τμήματος Α.Π.Θ

2η Παρασκευή – Πρακτικό μέρος
Ώρες : 16.00 μ.μ – 19.00 μ.μ

Ομάδα Διαχείρισης και Αντιμετώπισης  Καταστροφών Α.Π.Θ

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

1. Ορισμός - Στόχος πρώτων βοηθειών – Ευθύνη διασώστη – Μέτρα
προστασίας διασώστη (γάντια, μάσκες)
2. Εκτίμηση της κατάστασης του θύματος - Σειρά παροχής πρώτων βοηθειών
3. Φαρμακείο

4. Απώλεια αισθήσεων (λιποθυμία)
5. Θέση ανάνηψης – λαβή Rautec
6. Αιμορραγίες:
            - Πρώτες Βοήθειες εξωτερικών αιμορραγιών
            - Πρώτες Βοήθειες εσωτερικών αιμορραγιών
            - Ρινορραγία
            - Γενικές οδηγίες αντιμετώπισης εσωτερικών αιμορραγιών
7. Πνιγμός – Πνιγμονή - Ξένο σώμα (ξένο σώμα σε μάτι, αυτί, μύτη..)
8. Εγκαύματα
9. Ηλεκτροπληξία
10. Επιληψία - Παιδικοί πυρετικοί σπασμοί
11. Εγκεφαλικό επεισόδιο
12. Έμφραγμα του μυοκαρδίου
13. Βασική «Καρδιοπνευμονική Ανάνηψη» (ΚΑΡ.Π.Α.)
14. Βήματα «Καρδιοπνευμονικής Ανάνηψης» (ΚΑΡ.Π.Α.)
Θα αποδίδεται βεβαίωση συμμετοχής με αναφορά στην θεματολογία
(Δεν χορηγείται πιστοποίηση)
 

Με εκτίμηση,

 

 

Θ. Αγοραστός

Καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας

Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Πρόεδρος της Επιτροπής

Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας Α.Π.Θ

 

 

Πληροφορίες-επικοινωνία

E: 

Τ: 
2310991376
F: 
2310995386
Συνημμένα αρχεία
Προέλευση Ανακοίνωσης στις 09/11/2016 @ 9:54