Συνημμένα θα βρείτε το Δελτίο Τύπου και τις Αποφάσεις της 83ης Συνόδου των Πρυτάνεων και Προέδρων Δ.Ε. των Ελληνικών Πανεπιστημίων, που διεξήχθη στην Αλεξανδρούπολη από 26 έως 28 Ιανουαρίου 2017.

Συνημμένα αρχεία
Προέλευση Ανακοίνωσης στις 29/01/2017 @ 22:36