Σας προωθούμε συνημμένα Δελτίο Τύπου με την στρατηγική του Τομέα Έρευνας και Καινοτομίας του ΥΠΠΕΘ για την Στήριξη της Έρευνας σε συνθήκες κρίσης, η οποία παρουσιάστηκε από τον Αναπληρωτή Υπουργό Έρευνας και Καινοτομίας Κώστα Φωτάκη κατά την 83η Σύνοδο των Πρυτάνεων των Ελληνικών Πανεπιστημίων, στην Αλεξανδρούπολη.

Συνημμένα αρχεία
Προέλευση Ανακοίνωσης στις 08/02/2017 @ 14:16