Η Έδρα UNESCO του ΑΠΘ για την Εκπαίδευση στα Δικαιώματα του Ανθρώπου και την Ειρήνη γνωστοποιεί τη διοργάνωση δύο Κύκλων Μαθημάτων:

1. διοργάνωση κύκλου μαθημάτων με θέμα

"Human Rights as Our Responsibility"

για πανεπιστημιακούς, διδάκτορες, επαγγελματίες στο πεδίο των δικαιωμάτων του ανθρώπου, μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Τα μαθήματα οργανώνει η Venice School of Human Rights στο πλαίσιο των ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων του European Inter-University Centre for Human Rights and Democratization.

Το Πρόγραμμα θα λάβει χώρα στο Lido (Βενετία), 9-17 Ιουνίου 2017.

Προθεσμία αιτήσεων συμμετοχής: 27 Απριλίου 2017

2. διοργάνωση κύκλου μαθημάτων με θέμα

"Economic, Social and Cultural Rights

as an Answer to Rising Inequalities"

για πανεπιστημιακούς, διδάκτορες, επαγγελματίες στο πεδίο των δικαιωμάτων του ανθρώπου, μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Τα μαθήματα οργανώνει η Venice Academy of Human Rights στο πλαίσιο των ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων του European Inter-University Centre for Human Rights and Democratisation.

Το Πρόγραμμα θα λάβει χώρα στο Lido (Βενετία), 3-12 Ιουλίου 2017.

Προθεσμία αιτήσεων συμμετοχής: 19 Απριλίου 2017

------------------

 Από την Έδρα UNESCO του ΑΠΘ

Προέλευση Ανακοίνωσης στις 08/02/2017 @ 17:21