Το Κέντρο Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών στο πλαίσιο των δωρεάν μαθημάτων του θα προσφέρει για το εαρινό εξάμηνο 2017, σε φοιτητές-ήτριες του Α.Π.Θ. διατμηματικά μαθήματα γερμανικής γλώσσας επιπέδου Β2 κατά το χρονικό διάστημα από 1 Μαρτίου έως 2 Ιουνίου 2017 με τις εξής θεματικές: 

1. «Προετοιμασία φοιτητών για συμμετοχή σε πρόγραμμα ERASMUS+ σε γερμανόφωνα Πανεπιστήμια» – Preparation in the German language for participating in Erasmus+ Programmes (κωδικός: ΓΕΡΜ-ERASM). Το μάθημα θα διδάσκεται εβδομαδιαίως για 3 ακαδημαϊκές ώρες κάθε Τετάρτη 19:00-21:15, αίθουσα ΠΑΑ (1ος όροφος Σχολής Θετικών Επιστημών).

2. «Προετοιμασία για την πιστοποίηση Test DaF  που είναι απαραίτητη για μετάβαση για μεταπτυχιακές/διδακτορικές σπουδές σε γερμανικά Πανεπιστήμια» – Preparation in the German language for participating in Test DaF exams: Transition for Master/PhD studies (κωδικός: ΓΕΡΜ-TESTDAF). Το μάθημα θα διδάσκεται εβδομαδιαίως για 3 ακαδημαϊκές ώρες κάθε Παρασκευή 19:00-21:15, αίθουσα ΠΑΑ (1ος όροφος Σχολής Θετικών Επιστημών).

Όσοι φοιτητές και όσες φοιτήτριες ενδιαφέρονται, καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή συμπληρώνοντας τη σχετική online αίτηση

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων  23 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 12:00 μ.

 

Πληροφορίες-επικοινωνία

Υπεύθυνος επικοινωνίας: 

Ελένη Κουτούση

E: 

Τ: 
2310995165
2310997572
Συνημμένα αρχεία
Προέλευση Ανακοίνωσης Κέντρο Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών στις 10/02/2017 @ 8:59