Το ΑΠΘ σε συνεργασία με το Charles University (Prague) και την υποστήριξη του Princeton University, του Peace Research Institute Oslo (PRIO Cyprus Centre), της ερευνητικής μονάδας του  LSEE  ‘Research on South Eastern Europe’ και της Έδρας Εβραϊκών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής οργανώνει αγγλόφωνο θερινό σχολείο με θέμα "Nationalism, Religion and Violence in Europe and the Mediterranean".

Με το σχολείο θα συνεργαστεί διεθνής ομάδα ακαδημαϊκών.

Για περισσότερες ακαδημαϊκές και οικονομικές πληροφορίες (υποτροφίες και εκπτώσεις) επισκεφτείτε το ιστότοπο http://www.sschool17nrv.web.auth.gr/

Ακαδημαϊκός υπεύθυνος
Βασίλης Κ. Γούναρης, Καθηγητής Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας
sumschool17@auth.gr

 

 

Προέλευση Ανακοίνωσης στις 24/02/2017 @ 15:16