Η ερευνητική ομάδα "Pluralités" του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης διοργανώνει κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας (από τις 10 έως τις 14 Απριλίου 2017) πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών.

Το πρόγραμμα θα διαρκεί κάθε μέρα από τις 7.30 έως τις 16.00.

Τα παιδιά θα απασχολούνται σε διάφορες δραστηριότητες, όπως πολυγλωσσικά και πολυπολιτισμικά εργαστήρια,  μουσική, χορό, κατασκευές, μαγειρική και επισκέψεις σε χώρους του Α.Π.Θ.

Όλες οι δραστηριότητες σχετίζονται με τον γλωσσικό και πολιτισμικό πλουραλισμό.

Τα εργαστήρια πραγματοποιούνται με τη χρήση σύγχρονων μέσων, συνδυάζουν το παιχνίδι με τις γλώσσες, τους πολιτισμούς και τη διαφορετικότητα, ούτως ώστε οι μικροί μελλοντικοί πολίτες της Ευρώπης να μπορούν να ανταπεξέλθουν στο πολύγλωσσο και πολυπολιτισμικό περιβάλλον των σύγχρονων κοινωνιών.

Οι στόχοι των εργαστηρίων είναι:

  • η δημιουργική απασχόληση
  • η διευκόλυνση της εκμάθησης ξένων γλωσσών
  • η ευαισθητοποίηση στη γλωσσική και πολιτισμική ποικιλομορφία
  • ο εμπλουτισμός των γνώσεων για τις γλώσσες και τους πολιτισμούς
  • η ενθάρρυνση της επιθυμίας για μάθηση

Τα εργαστήρια, πραγματοποιούνται στο Παλαιό Κτήριο της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ., στελεχώνονται από ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών και απευθύνονται σε παιδιά νηπιαγωγείου και Δημοτικού (5-12 ετών), χωρισμένα σε ομάδες των 15 περίπου παιδιών, σύμφωνα με την ηλικία.

Κόστος: 70 Ευρώ για τις 5 ημέρες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα και τις εγγραφές:

 στο τηλέφωνο  6976009837  και στο mail pluralites@gmail.com

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την φόρμα εγγραφής μέχρι την Κυριακή 02 Απριλίου 2017 στον ιστότοπο  http://www.authplurilang.web.auth.gr/?page_id=34

Για τις εγγραφές θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας. 

Συνημμένα αρχεία
Προέλευση Ανακοίνωσης στις 17/03/2017 @ 12:24