ΤΜΗΜΑ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

DÉPARTEMENT DE LANGUE ET DE LITTÉRATURE FRANÇAISES

                                        

 

Θεσσαλονίκη, 23 Απριλίου 2017

 

 

Ψήφισμα

Τα μέλη του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας εκφράζουν τη βαθιά θλίψη τους για την εκδημία του εκλεκτού συναδέλφου Ζαχαρία Σιαφλέκη, ο οποίος διετέλεσε Καθηγητής Γενικής και Συγκριτικής Φιλολογίας επί σειρά ετών στο Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ.

Με το ερευνητικό και εκπαιδευτικό του έργο συνέβαλε σημαντικά στην εδραίωση των συγκριτολογικών σπουδών στο Τμήμα και, ευρύτερα, στον κλάδο της Φιλολογίας.
 

Τιμώντας τη μνήμη του, τα μέλη του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
                                   

Αποφασίζουν

                                                                                                                               
1. Να εκφραστούν συλλυπητήρια στους οικείους του.

2. Να κατατεθεί, αντί στεφάνου, χρηματικό ποσό στο Ίδρυμα Μέλισσα.

3. Να κοινοποιηθεί το παρόν ψήφισμα στον επίσημο δικτυακό τόπο του Α.Π.Θ. και του Τμήματος.
4. Να κοινοποιηθεί το παρόν ψήφισμα στην Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής και στο Τμήμα Φιλολογίας του ΕΚΠΑ.

Προέλευση Ανακοίνωσης Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας στις 24/04/2017 @ 11:26