Βρείτε, συνημμένα, τις αποφάσεις της 84ης Συνόδου Πρυτάνεων & Προέδρων ΔΕ των Ελληνικών Πανεπιστημίων που ολοκληρώθηκε τοΣάββατο 13 Μαΐου. 

Συνημμένα αρχεία
Προέλευση Ανακοίνωσης στις 15/05/2017 @ 9:56