Στο πλαίσιο της Δομής Δια Βίου Μάθησης του Α.Π.Θ. θα υλοποιηθεί εξ αποστάσεως πρόγραμμα με τίτλο «Διαφοροποιημένη Διδασκαλία: αρχές και εφαρμογές».

Πληροφορίες-επικοινωνία
Συνημμένα αρχεία
Προέλευση Ανακοίνωσης στις 30/08/2017 @ 15:24