Το Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης θα οργανώσει στους χώρους του Σεμινάρια Επιμόρφωσης Πτυχιούχων ΑΕΙ κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018:

1. Σεμινάριο Τμήματος Βυζαντινής Θεολογίας με τίτλο: «Βυζαντινή Ανατολή – Χριστιανική Δύση (14ος – 15ος αι.)».

2. Σεμινάριο Τμήματος Βυζαντινής Αρχαιολογίας και Τέχνης με τίτλο: «Η μνημειακή ζωγραφική της Ανατολικής Μεσογείου στον Ύστερο Μεσαίωνα (13ο-14ο αι.): Προς μία αναζήτηση των ταυτοτήτων της».

3. Σεμινάριο Τμήματος Βυζαντινής Ιστορίας με τίτλο: «Βυζαντινή ιστορία και λογοτεχνία. Η διακειμενική σχέση του ιστορικού και του λογοτεχνικού λόγου με έμφαση στα κοινωνικοπολιτικά σημαινόμενα».

4. Σεμινάριο Τμήματος Μεσαιωνικής Ελληνικής Φιλολογίας με τίτλο: «Εισαγωγή στην ελληνική παλαιογραφία».

5. Σεμινάριο Τμήματος Βυζαντινού Δικαίου με τίτλο: «Διάλογος Βυζαντινού – Μεταβυζαντινού Δικαίου».

  • Θα γίνουν δεκτοί πτυχιούχοι Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.
  • Οι υποψήφιοι θα επιλεγούν αναλόγως των προσόντων τους έως τη συμπλήρωση του μέγιστου αριθμού ακροατών (30 άτομα) σε κάθε τμήμα.   
  • Ο κύκλος των μαθημάτων επιμόρφωσης εκτείνεται στα δύο εξάμηνα του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018.
  • Θα χορηγηθεί, με το πέρας των μαθημάτων, σχετική πιστοποίηση.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν στη Γραμματεία του ΚΒΕ (Βασ. Όλγας 36, κτήριο «Μέλισσα») αίτηση (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι) , αντίγραφο πτυχίου και βιογραφικό σημείωμα, δικαιολογητικά απαραίτητα για την εγγραφή τους, από την Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου 2017 μέχρι και την Τρίτη 10 Οκτωβρίου 2017.

Όσοι εκ των ενδιαφερόμενων συμμετείχαν στα σεμινάρια προηγούμενων ετών, θα καταθέσουν μόνο την αίτηση, με την προϋπόθεση ότι δεν έχει υπάρξει κάποια αλλαγή ή προσθήκη στους τίτλους σπουδών ή το βιογραφικό τους σημείωμα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2310 992002 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@kbe.auth.gr

 

 

 

 

 

                                   

Πληροφορίες-επικοινωνία

Υπεύθυνος επικοινωνίας: 

Γεώργιος Πούλιος

E: 

Τ: 
2310992002
F: 
2310992004
Συνημμένα αρχεία
Προέλευση Ανακοίνωσης Γραμματεία Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών στις 03/10/2017 @ 12:20