Η Επιτροπή Ερευνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, όπως κάθε χρόνο προκηρύσσει και φέτος Υποτροφίες Αριστείας για μεταπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες που είναι Υποψήφιοι Διδάκτορες και εκπονούν την έρευνά τους στο Α.Π.Θ., καθώς και για Μεταδιδακτορικούς Ερευνητές που εκπονούν ή πρόκειται να εκπονήσουν την έρευνά τους στο Α.Π.Θ. Επισημαίνεται, ότι, στην κατηγορία των Μεταδιδακτορικών Ερευνητών εντάσσονται και άτομα που έχουν εκλεγεί ως Μέλη ΔΕΠ στο Α.Π.Θ., αλλά ακόμη δεν έχουν διοριστεί.

Τις παραπάνω προκηρύξεις μπορείτε να τις κατεβάσετε από τους ακόλουθους συνδέσμους:
http://www.rc.auth.gr/Documents/Static/Files/invitation_scholarships_2012.pdf
http://www.rc.auth.gr/Documents/Static/Files/invitation_postdoc_scholarships_2012.pdf

Η υποβολή υποψηφιότητας από τους ενδιαφερόμενους Υποψήφιους Διδάκτορες μπορεί να γίνει ακολουθώντας τον σύνδεσμο http://scholarships.rc.auth.gr/ και από τους ενδιαφερόμενους Μεταδιδακτορικούς Ερευνητές από το σύνδεσμο http://postdocscholarships.rc.auth.gr/.

ΑΠΘ
Συνημμένα αρχεία
Προέλευση Ανακοίνωσης ΑΠΘ στις 30/05/2012 @ 13:11